Noul Cod Civil : Regimul matrimonial (II)

Clauza de preciput

Clauza de preciput presupune eo ipso adoptarea unui regim matrimonial convenţional. Pe de o parte, redactarea art. 333 NCC lasă a se presupune că, în toate cazurile, clauza de preciput este o parte a convenţiei matrimoniale, al cărei regim juridic îl urmează, deci o clauză accesorie, facultativă a regimului convenţional. Pe de altă parte, prin efectele specifice pe care le produce, şi anume atribuirea cu preferinţă a unui bun sau unor bunuri determinate din patrimoniul comun soţului supravieţuitor, această clauză modifică regimul legal al partajului pe din  două a patrimoniului comun al soţilor la decesul unuia dintre ei (art. 357, alin. 2 NCC), deci ne aflăm fără dubiu pe tărâmul regimului convenţional matrimonial, chiar dacă nu ar fi conţinut nimic altceva convenţia matrimonială, în afară de clauza de preciput.

Voi încerca o definiţie a clauzei de preciput ca fiind acea convenţie (care nu este cu titlu gratuit –  liberalitate, în ciuda prevederilor art. 333, alin. 2 NCC) în baza căreia soţul dispunător transferă către soţul supravieţuitor proprietatea asupra unuia sau mai multor bunuri comune sau indivize din comunitatea de bunuri devălmaşă sau indiviză, individual determinate sau determinabile ut singuli, la decesul dispunătorului .

Concepţia legală, cuprinsă în art. 333 NCC, referitoare la caracterul de liberalitate al clauzei de preciput, nu este deloc lipsită de critici, pe care voi încerca să le rezum mai jos :

a) Pe de o parte, convenţia matrimonială (care este convenţia principală în care este curpinsă clauza accesorie de preciput) este un act cu titlu oneros, iar, în virtutea principiului accesorium sequitur principalem,  regimul juridic al convenţiei principale va influenţa pe cel al clauzei accesorii.

b) pe de altă parte, clauza de preciput este o convenţie cu caracter aleatoriu , elementul alea fiind reprezentat de decesul unuia sau altuia dintre soţi, element incert ca termen; totodată, fiind un act juridic mortis causa, care produce efecte numai la moartea unuia dintre soţi, clauza de preciput are valoarea juridică a prevederii şi nu a gratificării (analiza elementului intenţional determinant al părţilor), cu finalitatea de a asigura un trend prestabilit de viaţă a soţului care supravieţuieşte şi nu de a-l gratifica.

c) de asemenea, în cazul în care clauza de preciput este reciproc recunoscută ambilor soţi unul către celălalt, indiferent de acela care dintre ei predecedează, comutativitatea cauzei unei astfel de clauze de preciput reciproc exclude total actul juridic unilateral, deci donaţia (care are cauză unică, şi anume intenţia de a gratifica existentă la dispunător, la gratificat nu există o astfel de cauză), deci donaţia este exclusă.

d) este posibil ca, în regimul separaţiei de bunuri, garantarea unui trend de viaţă soţului supravieţuitor să fie motivul determinant al încheierii convenţiei matrimoniale iar părţile pot considera preciputul ca o pre-stabilire, predeterminare a contravalorii contribuţiei soţului supravieţuitor la dobândirea averii personale a celuilalt soţ (în regimul separaţiei de bunuri). Caz aplicat : inserarea unei clauze de preciput, nereductibilă, în convenţia matrimonială, poate fi motivul determinant pentru care soţia (tânără şi frumoasă) acceptă regimul separaţiei de bunuri (din care nu primeşte deci nimic), dacă averea soţului (bătrân şi bolnav, cu posteritate din mariaje anterioare, să zicem), ar creşte ca rezultat al afecţiunii, respectului, sprijinului moral, fidelităţii şi convieţuirii împreună (art. 309 NCC), deci preciputul ar avea o valoare remuneratorie sau recompensatorie  în cazul precedesului soţului.

e) Este în contradicţie cu legislaţia altor ţări, de inspiraţie franceză, în materie. Potrivit art. 1458 C. civ. belgian, alin. 1 (regula), preciputul nu este privit ca donaţie, ci ca o clauză a convenţiei matrimoniale. Prin derogare de la regula mai înainte citată, preciputul este privit ca şi donaţie (art. 1458, alin. 2 C. civ. belgian), dar numai până la concurenţa unei jumătăţi, dacă are ca obiect bunuri prezente sau viitoare proprii, pe care soţul stipulant le introduce printr-o clauză de aport, în comunitatea de bunuri (cu alte cuvinte, preciputul poate viza fără posibilitate de reducţiune un bun sau bunuri dobândite în comun, privite ut singuli, iar nu bunurile care ies din patrimoniul propriu al soţului pentru a intra în patrimoniul comun, iar şi acelea numai în limita unei jumătăţi).

 Caractere juridice ale clauzei de preciput :

1. Act juridic care poate fi unilateral (stipulat în favoarea unui soţ determinat) sau bilateral (sinalagmatic) când soţii îşi recunosc reciproc unul altuia dreptul la preciput în caz de survenienţă.

2. Act cu titlu oneros (vezi supra), şi nu cu titlu gratuit.

3. Act aleatoriu (cu excepţia situaţiei în care data predecesului unuia dintre soţi este certă ca urmare a unei maladii terminale, de ex.), efectele se produc la o dată care ţine de hazard (decesul unuia dintre soţi).

4. Act mortis causa (produce efecte la decesul soţului stipulant).

5. Poate avea ca obiect numai un bun sau bunuri comune, nu proprii (altfel ar fi legat, nu preciput) determinate sau determinabile ut singuli, deci transmisiunea dreptului de proprietate se realizează numai cu titlu particular (art. 333 NCC este clar, altfel am fi în ipoteza unui legat universal sau cu titlu universal din comunitatea de bunuri sau a unei convenţii matrimoniale de partaj inegal a comunităţii de bunuri, supusă, credem noi, în tăcerea NCC, raportului donaţiilor şi reducţiunii, dacă este cazul).

(Va urma)

(În episodul următor : partajul comunităţii de bunuri prin conturi de recompensă)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: