JANE, JANE, nu mai plânge, JANE …

17 septembrie 2010

Dom’le, nu pot fi comparate între ele lucrurile care n-au nimic în comun. Adică nu ai cum să compari învăţământul din România, cel deficitar în formarea de tinichigii şi ospătari, cu cel dintr-o ţară care se respectă şi se îngrijeşte de viitorul său prin atenţia pe care o manifestă faţă de pregătirea viitoarelor generaţii.

Primisem încă din urmă cu două săptămâni invitaţia scrisă de a participa la JANE. JANE este „Journee d’Accueil des Nouveaux Etudiants” la Universite Libre de Bruxelles şi, din câte am observat eu, reprezintă obiect de mare preocupare pentru conducerea universităţii. Nu ştiam dacă voi onora invitaţia, mai ales că dădeau o masă la restaurantul campusului gratis, iar eu când aud de mâncare moca mă năpădesc greaţa şi amintirile despre mici, găleţi şi ipocizie.

Dar m-am dus, propunându-mi să evit mocangeala, mai ales că programul includea o vizită cu ghid prin campusul care părea destul de mare (era enorm) şi de complicat, deci o prezentare cu ghid era mai mult decât interesantă.

Nu vă zic de lucrurile normale : de amfiteatrele enorme şi optim dotate multimedia, de cele cinci biblioteci din campusul Solbosch (Solbosch este unul din cele trei campusuri ale ULB iar numai una din cele cinci biblioteci avea 9 etaje şi peste un milion de titluri), de multitudinea de săli, laboratoare, inclusiv mediateca (la care am pipăit dotarea în muzică clasică şi este peste aşteptări), de restaurante, bistrouri, camine curate şi cochete, că astea ţin de normal. Ce mi s-a părut uluitor a fost şirul nesfârşit de servicii asigurate studenţilor în campus : servicii sociale, consiliere şi suport, reorientare academică, oferte de muncă, consiliere de carieră după absolvire (deci nu livrează doar hârtia de calificare şi atât), cabinetele medicale etc. Dar după aceea uluiala a ajuns la apogeu : cabinet de planning familial, sală de sport, fitness, teren de tenis, orchestră de cameră, post de radio, creşă, bancă, spital universitar, consiliere psihologică – de-a dreptul incredibil.

Ce mi s-a părut parcă şi mai uimitor au fost oamenii. Rectorul, câţiva vice-rectori, universitari, absolvenţi au luat cuvântul pe rând încercând să se prezinte şi să ne ofere cât mai multe informaţii utile despre procesul de învăţământ. Printre altele, pe lângă libertatea şi independenţa emblematică a instituţiei, oamenii au vorbit şi despre dorinţa lor de a evita limba de lemn şi de a comunica direct şi eficient cu studenţii şi masteranzii. Nu ştiu cum au reuşit, dar au dat atâtea informaţii că am luat notiţe, spre uimirea mea, ca unul care se aştepta la discursuri sforăitoare pline de rumeguş, ca la fiecare deschidere de an universitar sau şcolar în România. Cum este şi normal într-o facultate, toate activităţile didactice sunt facultative, obţinerea numărului minim de credite fiind singura cerinţă de la studenţi. Dacă vă zic că rata de promovabilitate este pe undeva pe sub 40%, înţelegeţi că oamenii ţin la calitatea învăţământului şi nu sunt fabrici de diplome şi încasat bani.

Despre asociaţiile studenţeşti (cercles) sau frăţii (cercles folkloriques), despre cât de variate şi multe sunt, despre primirea în cercuri prin procedura ritualică a botezului („bapteme”), într-o postare ulterioară. Mă grăbesc să mă înscriu la tutoratul despre „Tehnică documentară sau Cum să căutăm informaţie în bibliotecă” (chiar cred că îmi va fi al naibii de util), oferit de ULB, că doar nu au cumpărat cărţile alea aşa de multe să mucezească nefolosite.

Aşa că, prin raportare la învăţământul românesc, mă apucă o jale … JANE …

Ceterum censeo Basescu esse delendum!